Odlična prizemnica sa 3 sobe, garažom i terasom (DETALJAN PLAN)

PLAN
PRIZEMLJE
ulaz 4,47 m²
hodnik 15,75 m²
dnevni boravak + trpezarija 32,23 m²
kuhinja 8,1 m²
soba 14,68 m²
garderoba 5,61 m²
soba 14,67 m²
soba 14,08 m²
kupatilo 9,03 m²
kupatilo 3,86 m²
kotlovnica 10,13 m²
pomoćna prostorija 3,81 m²
garaža 20,84 m²
Ukupno: 157,26 m²

CIJENA
oko 80 000 EUR

(mojakucaivrt.com)

You may also like...