Uslikale su se u avionu ali kada su vidjele fotografiju ostale su skamenjene!

You may also like...