Iluzija koja otkriva da li ste blizu da puknete od stresa: Pogledajte u sliku pa u zid i recite nam šta vidite

Stres je prisutan u našim životima i to puno. Bilo bi dobro kada bismo ga smanjili jer je stres okidač za dosta toga. Postoji jedan interesantan način koji će vam otkriti koliko ste pod stresom. Riječ je o optičkim iluzijama.

Optičke iluzije koje vam ovdje donosimo vam mogu otkriti koliko ste pod stresom. Znamo da sami ne možemo baš da blokiramo stres, ali možemo nekako da utičemo da ga smanjimo.

Npr. radite aktivnosti koje volite, bavite se sportom, čitajte knjigu i sl. Tako ćete smanjiti njegovo dejstvo, opustiti se i sl. Sigurno se pitate kako optičke iluzije mogu da otkriju to koliko ste pod stresom.

Znamo da su optičke iluzije veoma interesantne. Jednu sliku vidimo na više različitih načina. Jedni uoče neke pojave na istoj, a neki uoče nešto sasvim drugo. Pogledajte ove iluzije:

Pažljivo pogledajte i zadržite pogled jedno 20 sekundi, a  potom skrenite pogled na nešto nepomično i bijelo, kao što je npr. zid. Da li se slika pomjerala u krug? Sada pogledajte drugu:

Ako su vam ove slike skoro nepomične, to može značiti da vam je stres blag. Ako se malo pomjeraju, da ga ima nepto više, a  ukoliko se puno pomjeraju, znači  da ga ima puno. Šta kažete?

(megaportal.info)

You may also like...