Ovo su greške kojima uništavate svoj kompjuter – ovo nikako ne radite!

Računar odnosno laptop je nešto bez čega ne  moćete zamisliti  svoj dan. Nikada ne razmišljate o tome da li ga koristite kako treba . Ovo  svi radite svakodnevno čime ga uništavate polako ali  sigurno . Kroz godinu  dana morat ćete ga promjeniti .

Oov su savjeti kako da rukujete sa laptopom/računarom kako  bi mu produžili  vijek trajanja .

1.Nikada ne držite laptop na punjaču 24 sata – stalno punjenje će dovesto do pregrijavanj baterije nakon čega će se brzo pokvariti i onda vam neće puniti kako treba . Umjesto za 2 sata morat ćete ga puniti duplo duže jer ste oštetili bateriju.

2.Koristite se laptopom pažljivo – pomjerajte ga lagano da ne bi oštetili hard disk. U njemu je previše pokretnih dijelova koji se treskanjem mogu lako slomiti.

3.Napravite kuler za laptop – najčešće laptop koristite na nogama ali obavezno napravite prostor gdje je vantilacija kako ne bi došlo do pregrijavanja.

4. Svaki dan isključujte laptop- nikako ga ne ostavljajte uključenog preko noći ili na sleep . To je zbog toga što neprestani rad troši uređaj i tako oštećuje sistem za hlađenje.

5.Otvarajte i zatvrajate laptop lagano – nikako ne zatvarajte laptop držeći ga samo za displej,jer je to najosetljiviji dio uređaja. Ako ga čuvate za ivice, pritisak na te dijelove možete dovesti do savijanja i pucanja. Otvarajte ga i zatvarajte nježno,tak oda ga zadržite na sredini.

(vrijemezavas.info)

You may also like...