Zabava s matematikom: Možete li riješiti ovaj zadatak s kolačićima?

Zabava s matematikom: Možete li riješiti ovaj zadatak s kolačićima?

Svaki kolačić predstavlja jedan broj. Vaš zadatak je da izračunate vrijednost svakog kolačića, a onda da izračunate i konačni rezultat.

Koji je vaš odgovor?

TAČAN ODGOVOR: 70

(megakviz.com)

You may also like...